Адвокат Николай Петров

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

Специализиран в процесуалното представителство пред български и чуждестранни съдилища, арбитражи и юрисдикции, експанзия и недвижими имоти, търговско, облигационно, семейно и международно наказателно право. Ползва писмено и говоримо английски и руски езици.

Образование

Юрист (Магистър по право)
Правен факултет, Нов Българиски Университет
 1999-2000г.
Специалност „Борба с престъпността и охрана на обществения ред“  (Бакалавър)
Факултет „Национална Полиция”, Висш институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност – МВР
 1997г.

Професионален опит

Адвокат
вписан в АК гр. Перник
 2000г.-настояще
Офицер в системата на МВР
Оперативен работник – Разузнавач ІІ-ра степен
Обслужване на линия на дейност на МВР в областта на терора. Координационна, организационна и аналитична дейност, административно наказване. Международен сектор.
МВР
 1997-2000г.
Юридически стаж 1 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд. Пълна юридическа правоспособност
Правоспособен юрист, Държавен теоретико-практически изпит МП
Министерство на правосъдието
Макроикономически и правни особености на международните престъпления. Неразпространение на оръжия за масово поразяване LL.M  (Специализация)
Държавен департамент на САЩ
 1998-1999г.