• Експанзия, закупуване, развитие и мениджмънт на недвижима собственост
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори в нотариална форма за придобиване и разпореждане с недвижими имоти, предоставяне на правни съвети относно реституционни въпроси
  • Договори за строителство, договори за независим строителен надзор и частен инвеститорски контрол
  • Изготвяне на правни становища и подготовката на документи по въпроси във връзка със застрояването на недвижими имоти с търговски обекти и последващото им законно пускане в експлоатация
Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография