• Поддръжка на документация в данъчния регистър
  • Данъчно планиране и консултации
  • Предлагане на комбинирани счетоводно-правни и данъчни решения
  • Процесуално представителство пред Административния съд по данъчни дела
Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография