• Регистрационни и лицензионни режими
  • Водене на дела по данъчни въпроси и търговски договори, процесуално представителство
  • Процесуално представителство в Арбитражни съдилища в България и чужбина
  • Подготовка на договори в областта на авторското право и интелектуалната собственост
  • Търговски марки
Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография