• Брачен процес /бракоразводни дела/
  • Небрачни искове за определяне на режим на лични отношения с дете, издръжка, родителски права
  • Брачни договори и споразумения
  • Водене на дела по Хагската конвенция за международно отвличане на деца
  • Семейни спорове и споразумения
  • Делби, дела за наследство
Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография